top of page

Bekämpning invasiva främmande växtarter

Invasiva främmande växtarter är idag ett stort problem i Sverige. Inte bara för den biologiska mångfalden utan de bidrar även till personskador, minskad skörd inom jordbruket samt värdeminskning och skador på fastigheter.

Actum Greentech AB erbjuder en helhetslösning för att inventera bestånd, upprätta bekämpningsplaner samt utföra bekämpning av invasiva främmande växtarter. 

Du vet väl att du som privatperson kan använda dig av RUT-avdrag när du anlitar oss för bekämpning av invasiva främmande växtarter!

Jätteloka

Lista över arter som behöver bekämpas

Källa: Naturvårdsverket 

bottom of page