top of page
Grass Close Up

Vi är Sveriges ledande företag inom ogräsbekämpning!

Våra tjänster

Våra tjänster

Ogräsbekämpning 

Vi erbjuder ogräsbekämpning i alla miljöer, allt från stenläggningar och parker till banvallar och solcellsparker.

Bekämpning invasiva främmande arter

Vi utför kemisk, termisk och mekanisk bekämpning av invasiva främmande växtarter.  

Bemanning och konsultation

Är du i behov av en bekämpningsplan för invasiva växter eller att planera underhåll av en tomt alternativt grönyta?

Våra metoder

Våra metoder

Rotkapning

Rotkapning

Rotkapning är en effektiv metod för att bekämpa vissa invasiva främmande växtarter. Roten kapas under markytan och växten avlägsnas direkt.

Klippning & Slåtter

Klippning & Slåtter

Klippning av blommor och slåtter är en bra metod för att minska risken för vidare spridning av oönskade växtarter.

Avstrykning

Avstrykning

Avstrykning är en kemisk metod för punktbekämpning av växter. Effekten är mycket god mot individen som bekämpas och användbar i de fall man vill främja den omkringliggande växtligheten.

Markduk

Markduk

Markduk används i de fall man vill ha ett snabbt och säkert resultat. Markduken läggs över hela området där den oönskade vegetationen befinner sig. Efter att markduken har placerats ut kan man med ny insådd uppnå önskad vegetation.

Hetvatten

Hetvatten

Ogräsbekämpning med hetvatten fungerar bra på hårdgjorda ytor såsom stensättningar, grusgångar och refuger. 

Besprutning

Besprutning

Besprutning är en kemisk bekämpningsmetod som utförs manuellt med ryggspruta eller maskinellt genom ATV med sprutbom. Metoden är effektiv både tids- och prismässigt. Denna metod är bra för bekämpning av stora ytor. 

Elektrisk

Elektrisk

Bekämpning med elektricitet är en helt ny icke-kemisk metod. Då den elektriska strömmen går igenom växten värms växtcellerna upp och förstörs. Detta leder till att växten och dess rotsystem dör.

Varför välja oss?

Varför välja oss?

Actum Greentech AB bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär att vi ständigt arbetar med att definiera, utvärdera och förbättrar kvaliteten i det arbete vi utför. Både när det kommer till praktiska, som såväl administrativa arbetsuppgifter inom verksamheten så strävar vi regelbundet mot att kunna hålla en hög standard på kvaliteten. På så vis kan både vi och kunden känna sig trygga med det arbete som utförs.

Kvalitet

Kvalitet

All vår bekämpning sker med högsta möjliga precision. När du anlitar oss på Actum Greentech AB så kan du vara säker på att du får ogräsbekämpningen precis där du vill ha den.

Precision i Världsklass

Precision i Världsklass

Actum Greentech AB arbetar ständigt med miljösäkring av vår verksamhet. Med utgångspunkt i de lagar och förordningar vi omfattas av skall ett aktivt miljöarbete bidra till minskad miljöpåverkan för att främja utvecklingen av ett hållbart ekologiskt samhälle.

Miljö

Miljö

Actum Greentech AB jobbar ständigt med att förbättra alla delar i vår verksamhet. Detta sker genom att vi själva har en egen del av företaget avsedd för utveckling av nya och befintliga bekämpningsmetoder.

Teknisk Innovation

Teknisk Innovation

Vi erbjuder GPS-dokumentation vid inventering av invasiva växtarter samt vid kemisk bekämpning med bomspruta. 

GPS-Dokumentation

GPS-Dokumentation

Om oss

Om oss

Ogräsbekämpning med ATV

Actum Greentech AB grundades år 2016 i Ljungby, Kronobergs län. Sedan år 2022 bedrivs och utgår den praktiska delen av verksamheten från Karlskrona, Blekinge län. Under år 2023 har vi även öppnat ett kontor i Halmstad, Hallands län.

 

Vår affärsidé inriktar sig mot att kunna erbjuda flexibla lösningar på projekt till offentliga aktörer och företag när det kommer till bemanning av personal, utförandeentreprenad inom den gröna sektorn, planering, förvaltning och produktion.

Vi utför även uppdrag åt privatpersoner i Blekinge, Halland, Skåne och Småland.

Vår verksamhet är specialiserad på kemisk och mekanisk ogräsbekämpning inom infrastruktur samt av invasiva främmande växtarter.

Med stort kunnande och noggrannhet utför vi era projekt och uppdrag.

Kontakt

Kontakt

Företag eller privatperson?

Tack för ditt meddelande!

Har du frågor till oss, fyll i formuläret eller ring oss på 0455-12123. För offertförfrågan välj något av alternativen nedan. 

Faktura- och postadress

Actum Greentach AB

Kånnavägen 3B

341 31

LJUNGBY

Besöksadress

Actum Greentach AB

Tennvägen 14

371 50

KARLSKRONA

Besöksadress

Actum Greentach AB

Gamletullsgatan 12

302 27

HALMSTAD

bottom of page